page-banner-1

sản phẩm

  • Calcined mica powder

    Bột mica nung

    Mica chủ yếu kết tinh thành hệ thống tinh thể đơn tà, đó là dạng vảy mỏng giả hình lục giác, có vảy, hình đĩa và đôi khi là cột giả hình lục giác. Độ cứng 2 ~ 3, trọng lượng riêng 2,70 ~ 3,20, tỷ trọng rời 0,3-0,5. Chỉ số khúc xạ của bột mica tăng khi tăng hàm lượng sắt, có thể được nâng lên từ mức bình thường thấp đến mức trung bình bình thường và có thể lắp đặt cột thu lôi.