page-banner-1

sản phẩm

  • Synthetic mica powder

    Bột mica tổng hợp

    Bột mica tổng hợp cho mỹ phẩm sử dụng các mảnh mica tổng hợp làm nguyên liệu thô, tất cả các mảnh được lựa chọn cẩn thận trước khi sản xuất để đảm bảo rằng màu sắc và độ đồng đều nhất quán. Bột mica tổng hợp cho mỹ phẩm được sản xuất bằng công nghệ nghiền nước đã được cấp bằng sáng chế của Huajing. Không có hóa chất và ô nhiễm trong quá trình này.